om oss

20 år med kvalitet

Byggefirma slår seg sammen

Kystbygg AS, Jostein Ege AS og Rett-Bygg AS slår seg sammen. Eierskapet samles i Kystbygg AS, som har overtatt aksjene i de 2 andre selskapene. Tidligere eiere i Jostein Ege AS og Rett-Bygg AS blir med som nye eiere i Kystbygg AS i tillegg til de eksisterende.

Samlet har «gruppen» nå ca 25 stk fast ansatte, i tillegg til innleide tømrere ved behov. Videre så styrkes staben med en ny bygg-tekniker i administrasjonen, slik at vi selv kan utføre mer av kalkulasjoner og prosjektering fremover.

Bakteppet for sammenslåingene har vært å styrke bemanningen og organisasjonen, samt å utvikle selskapene videre til et større og mer slagkraftig selskap for fremtiden.

Hittil har selskapene operert i litt ulike markeds-segmenter, og inntil videre vil selskapene fortsette den ordinære driften mer eller mindre som tidligere, men nå under felles ledelse og administrasjon fra Kystbygg AS. Planen er på sikt at selskapene slås sammen

Sammen utfører vi det meste av tømrer-arbeider i tiltaksklasse 1 og 2, alt fra små-jobber til større prosjekter. Dette innbefatter nybygg og tilbygg, samt rehabilitering og industrisnekring.
Vi har sentralgodkjenning for arbeide på bevaringsverdige byggverk, samt vi sanerer utvendig asbestholdige plater.

Ansatte og eiere gleder seg over sammenslåingen og samarbeidet og ser for seg en spennende fremtid sammen.

Det har vært jobbet en stund med dette, og det er veldig hyggelig at alle brikkene nå har falt på plass, melder daglig leder i Kystbygg AS Bjørn Andreassen, som også vil være daglig leder for de andre selskapene fremover.

Historien bak Kystbygg AS

I år 2000 startet Stian Mong og Christian Midbrød bygg-firmaet Mong & Midbrød AS, etter kort tid gikk Oddmund Gravdal inn i eiersiden på firmaet og som daglig leder.

Vi er i dag 15 fast ansatte. Vi er fire som arbeider i administrasjonen. Bjørn Andreassen har vært daglig leder siden 2011. Alle våre ansatte tømrere har fagbrev. Vi har som mål å ta inn minst én lærling hvert år, og har per dags dato to lærlinger som gjennomfører læretiden hos oss. Vi leier også inn dyktig personell fra Norvetuva ved behov.

Vårt kontor og lager er plassert i Varbergveien 19 i Egersund. Som bedrift er vi godt utstyrte for ulike oppdrag. Vi har bla med store mengder stillas av ulik type, samt egen asbestsaneringsbrakke for asbestoppdrag.

Gjennom snart 20 produktive år har vi vokst oss større og bedriften tok få år etter oppstart, navnet Kystbygg AS. Men har hele tiden beholdt vårt motto: “Vi bygger det meste”. Dette er nettopp det vi gjør. Vårt kundespekter strekker seg fra små private oppdrag til eneboliger, leiligheter, påbygg og lignende. Vi har også prosjekter i egen regi, hvor vi på egne tomter selger prosjekterte leiligheter og eneboliger, men kan også tilpasse bolig etter ønsker fra kunder. De siste årene har vi tatt på oss flere oppdrag innen industrisnekring, som er jobber som passer oss veldig bra og hvor vi har god kompetanse. Vi utfører alt fra fasadejobber, til innredning av kontorlokaler inkludert systemhimlinger etc.

Firmaet innehar kompetanse på teknisk fagskole nivå, og er tilknyttet Mester-registeret.

Godkjennelser

Kystbygg som bedrift er sentralgodkjent for:

Søkerfunksjon og Prosjektering i tiltaksklasse 1.
Utførende av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner inkludert bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2.

Du som kunde kan forvente at vi er fleksible og imøtekommende for å nå dine behov.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg.